Menu

Data wejścia w życie: 29 sierpnia 2018 r
Avison BV („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje stronę https:/www.avison.eu (zwaną dalej „Usługą”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów związanych z tymi danymi..

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępnych na stronie https:/www.avison.eu

DEFINICJE

Usługa: usługa to strona internetowa https:/www.avison.eu obsługiwana przez Avison BV
• Dane osobowe: Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
• Dane dotyczące użytkowania: Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
• Pliki cookie: pliki cookie to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
• Administrator danych: Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele, dla których oraz sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Dla celów niniejszej polityki prywatności jesteśmy administratorem danych Państwa danych osobowych. • Przetwarzające dane (lub Dostawcy usług): Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług w celu bardziej efektywnego przetwarzania danych.
• Podmiot danych (lub Użytkownik): Podmiot danych to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych..

ZBIERANIE I UŻYWANIE INFORMACJI

Zbieramy różne rodzaje informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

DANE OSOBISTE

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres, Stan, Prowincja, Kod pocztowy / Miasto, Miasto • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Reklama e-mail, jeśli nie subskrybujesz biuletynu i masz prawo do rezygnacji Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie zrezygnowałeś z tego i nie jesteś konsumentem, który ma jego zwykłe miejsce zamieszkania w Polsce, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania e-mailem ofert dotyczących produktów z naszego asortymentu, które są podobne do tych, które już zakupiłeś. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w promowaniu i reklamowaniu naszych produktów dla klientów, którzy są nadrzędni w procesie równoważenia interesów.

Możesz zrezygnować z tego adresu e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na podaną poniżej opcję kontaktu lub korzystając z linku rezygnacji w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia żadnych kosztów poza kosztami obliczonymi w bazie stawki.

DANE UŻYTKOWANIA

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana („Dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, strony odwiedzanej przez nas usługi, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, niepowtarzalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

ŚLEDZENIE I DANE COOKIES

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Stosowane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty, do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady używanych przez nas plików cookie:

Cookies sesyjne. Używamy Cookies sesyjnych do obsługi naszej Usługi.
• Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia. • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy Cookies bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Avison BV wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

Zapewnienie i utrzymanie naszej Usługi
• Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
• Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
• Zapewnienie obsługi klienta
• Aby zebrać analizę lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę
• Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
• Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
• Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że nie zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA OCHRONY DANYCH (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Avison BV do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Avison BV może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

Musimy podpisać z Tobą umowę
• Dałeś nam na to zgodę
• Przetwarzanie jest w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadpisywane przez twoje prawa • Do celów przetwarzania płatności
• Przestrzeganie prawa

ZACHOWANIE DANYCH

Avison BV zachowa Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Avison BV zachowa również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

PRZENIESIENIE DANYCH

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane do – i utrzymywane na – komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w których przepisy o ochronie danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Holandią i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy dane, w tym dane osobowe, do Holandii i przetwarzamy je tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi zgodę na to przeniesienie.

Avison BV podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i że żadne dane osobowe nie zostaną przekazane organizacji lub krajowi, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych danych osobowych.

UJAWNIANIE DANYCH

TRANSAKCJA BIZNESOWA
Jeśli Avison BV uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przeniesione. Powiadomienie zostanie przekazane przed przekazaniem

Danych osobowych i podlega innej Polityce prywatności. UJAWNIANIE INFORMACJI W SPRAWIE EGZEKWOWANIA PRAWA

W pewnych okolicznościach Avison BV może być zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

WYMOGI PRAWNE
Avison BV może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

Aby spełnić obowiązek prawny
• W celu ochrony i obrony praw lub własności Avison BV
• Aby zapobiec lub zbadać możliwe nieprawidłowości w związku z Usługą
• Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

PRAWA OCHRONY DANYCH W RAMACH OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA OCHRONY DANYCH (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Avison BV dąży do podjęcia rozsądnych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia korzystania z Danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo dostępu, aktualizowania lub usuwania informacji, które mamy o Tobie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
• Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich informacji, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne.
• Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

• Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
• Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które mamy o Tobie w zorganizowanym, czytelnym dla maszyn i powszechnie używanym formacie.
• Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, w którym Avison BV polegał na twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania.
Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na temat naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj

się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). USŁUGODAWCY

Możemy zatrudnić firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia naszej Usługi („Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

ANALITYKA

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

• Google Analytics: Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępnienia swojej działalności w usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics. Dodatek zapobiega sytuacji, w której JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) nie udostępnia informacji w Google Analytics o aktywności odwiedzin. strona: https:/policies.google.com/privacy?hl=en

UWAGI ZACHOWAWCZE

Avison BV korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy stosujemy pliki cookie w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszym serwisie.• Google AdWords: usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez Google Inc. Możesz zrezygnować z Google Analytics w celu wyświetlania reklam i dostosować reklamy w Sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http:/www.google.com/ ustawienia / reklamy Google zaleca także zainstalowanie dodatku przeglądarki Google Analytics do rezygnacji – https:/tools.google.com/dlpage/gaoptout – w przeglądarce. Dodatek przeglądarki Google Analytics do rezygnacji zapewnia odwiedzającym możliwość uniemożliwienia gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics. Więcej informacji na temat praktyk prywatności Google można znaleźć na stronie Google Privacy & Terms: https: / /policies.google.com/privacy?hl=en

• Usługa remarketingowa FacebookFacebook jest świadczona przez Facebook Inc. Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzająctę​​stronę:https:/www.facebook.com/help/164968693837950AbyzrezygnowaćzreklamopartychnazainteresowaniachFacebooka,śledźteinstrukcjez Facebooka: https: /www.facebook.com/help/568137493302217Facebook przestrzega zasad samoregulacji dla reklamy behawioralnej online ustanowionej przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http:/www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http:/youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http:/www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj z korzystania z ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć na stronie polityki danych Facebook: https:/www.facebook.com/privacy/explanation

PŁATNOŚCI

Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku do przetwarzania płatności używamy usług innych firm (np. Procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani odbierać danych karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Bezpieczeństwa PCI Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi pracujemy, to:

Mollie Payment provider Mollie obsługuje przetwarzanie płatności dla iDEAL, Paypal, Mastercard, Visa, Bancontact / Mister Cash, SOFORT, Belfius, ING Homepay i KBC. Ich polityka prywatności może być wyświetlona na stronie https:/www.mollie.com/en/privacy
• Klarna Ich polityka prywatności można obejrzeć na https:/www.klarna.com/nl/privacy-statement/

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link innej firmy, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług osób trzecich.

PRYWATNO ŚĆ DZIECI

Nasza usługa nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia („dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

REKLAMA E-MAIL

Reklama e-mailowa, jeśli subskrybujesz newsletter
Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn, będziemy regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, wykorzystując dane

wymagane lub ujawnione przez Ciebie oddzielnie w tym celu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi biuletynu. W tym celu możesz wysłać wiadomość do opcji kontaktu określonej poniżej lub skorzystać z linku rezygnacji w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w zakresie i sposobie dozwolonym przez prawo, o czym informujemy w tym zawiadomieniu.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną i / lub wyraźnym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuję „datę wejścia w życie” u góry

niniejszej Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności są skuteczne, gdy zostaną

opublikowane na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami: E-mailem: info@avison.eu

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers