Menu

Betingelser og vilkår

Introduktion

Dette er vores generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår og betingelser gælder altid, når du bruger vores websted eller afgiver en ordre via vores hjemmeside, og de indeholder vigtige oplysninger for dig som køber. Læs dem omhyggeligt. Vi anbefaler også, at du gemmer eller udskriver disse generelle vilkår og betingelser, så du kan konsultere dem på et senere tidspunkt.

Artikel 1. Definitioner

1.1. Avison BV: med base i Amersfoort og registreret hos Handelskammeret under filnummer 74570587, der handler som Avison BV.

1.2. Websted: Avison BV’s websted, findes på www.avison.eu og alle dets underdomæner.

1.3. Klient: den fysiske person eller virksomhed, der indgår en aftale med Avison BV og / eller er registreret på webstedet.

1.4. Aftale: enhver aftale eller aftale mellem Avison BV og Kunden, som de generelle vilkår og betingelser er en integreret del af.

1.5. Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 2. Anvendelse af de generelle vilkår og betingelser

2.1. De generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, aftaler og levering af Avison BV, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

2.2. Hvis klienten i sin ordre, bekræftelse eller anden meddelelse, der hævder accept af de generelle vilkår og bestemmelser, indeholder bestemmelser, der adskiller sig fra eller ikke er inkluderet i de generelle vilkår og betingelser, vil sådanne bestemmelser kun være bindende for Avison BV, hvis og i for så vidt Avison BV har accepteret dem skriftligt.

2.3. I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller service-relaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, kan Kunden altid påberåbe sig den relevante betingelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af uforenelige generelle vilkår og betingelser.

Artikel 3. Priser og oplysninger

3.1. Alle priser, der er offentliggjort på webstedet og i andet materiale, der stammer fra Avison BV, inkluderer skatter og andre afgifter, der pålægges af regeringen, medmindre andet er angivet på webstedet.

Hvis der opkræves forsendelsesomkostninger, angives disse tydeligt i god tid, før kontrakten er indgået. Disse omkostninger vises også separat i bestillingsprocessen.

3.2. Indholdet af hjemmesiden er sammensat med den største omhu. Avison BV kan dog ikke garantere, at al information på webstedet til enhver tid er korrekt og komplet. Alle priser og anden information, der er lagt ud på webstedet og i andre materialer, der stammer fra Avison BV, er underlagt åbenlyse programmerings- og skrivefejl.

3.3. Avison BV kan ikke holdes ansvarlig for afvigelser i farve, der er resultatet af kvaliteten af ​​de farver, der vises på skærmen.

Artikel 4. Indgåelse af aftalen

4.1. Aftalen anses for at være indgået på det tidspunkt, hvor Kunden accepterer Avison BV’s tilbud på de betingelser, der er fastsat af Avison BV.

4.2. Hvis Kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Avison BV modtagelsen af ​​accept af tilbuddet på elektronisk måde straks. Indtil en sådan modtagelse af accept er bekræftet, vil Kunden have muligheden for at opsige aftalen.

4.3. Hvis det konstateres, at Kunden ved accept af eller på anden måde indgåelse af aftalen har leveret forkerte data, har Avison BV ret til at udsætte aftalen, indtil de korrekte data er modtaget.

Artikel 5. Registrering

5.1. For at udnytte webstedet optimalt kan klienten registrere ved hjælp af registreringsformularen / muligheden for konto-login på webstedet.

5.2. Under registreringsprocessen bliver klienten bedt om at vælge et brugernavn og adgangskode, som han kan logge på webstedet med. Kunden alene er ansvarlig for at vælge en tilstrækkelig pålidelig adgangskode.

5.3. Klienten skal opbevare sine loginoplysninger, brugernavn og adgangskode strengt fortroligt. Avison BV kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af loginoplysninger og er altid berettiget til at antage, at klienten, der logger på webstedet, er den part, som han hævder at være. Kunden er ansvarlig for og bærer den fulde risiko for enhver og alle handlinger og transaktioner, der udføres via klientens konto.

5.4. Hvis klienten ved eller har grund til at formode, at dens loginoplysninger er blevet tilgængelige for uautoriserede parter, er det forpligtet til at ændre sin adgangskode så hurtigt som muligt og / eller underrette Avison BV herom for at give Avison BV mulighed for at træffe passende forholdsregler .

Artikel 6. Udførelse af aftalen

6.1. Så snart Avison BV har modtaget ordren, sender den produkterne til Kunden uden forsinkelse og under behørig hensyntagen til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel.

6.2. Avison BV er bemyndiget til at inddrage tredjeparter i opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen.

6.3. I god tid inden den dato, hvor aftalen underskrives, vil information blive offentliggjort på webstedet, som klart beskriver den måde, hvorpå og sigt inden for hvilke produkterne vil blive leveret. Hvis ingen levering te

6.4. Hvis Avison BV ikke er i stand til at levere produkterne inden for den aftalte periode, vil den underrette Kunden herom. I dette tilfælde kan klienten beslutte enten at acceptere en ny leveringsdato eller at opsige aftalen uden at pådrage sig omkostninger.

6.5. Avison BV råder Kunden til at inspicere produkterne ved levering og rapportere eventuelle mangler inden for en passende periode, helst skriftligt eller via e-mail. For yderligere detaljer, se artiklen om garanti og overensstemmelse.

6.6. Risikoen forbundet med produkterne overføres til klienten, så snart produkterne leveres til den aftalte leveringsadresse.

6.7. Hvis det bestilte produkt ikke længere kan leveres, har Avison BV ret til at levere et produkt, der er sammenligneligt i karakter og kvalitet med det bestilte produkt. I dette tilfælde har klienten ret til at opsige aftalen uden at pådrage sig omkostninger og returnere produktet gratis.

Artikel 7. Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at give nogen grund. Afbestillingsperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig erhverver, fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve retten til at annullere skal du informere os om din beslutning om at annullere denne kontrakt med en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede formular til annullering af modellen, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af afbestillingsretten inden afbestillingsperioden er udløbet.

Effekter af aflysning

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, der er modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden type levering end levering anden end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt. Vi foretager refusionen med de samme betalingsmidler, som du brugte til den indledende transaktion, medmindre du udtrykkeligt er aftalt andet; under alle omstændigheder pådrager du dig ikke gebyrer som følge af sådan godtgørelse. Vi kan tilbageholde refusion, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler din tilbagetrækning fra denne kontrakt til os. Fristen overholdes, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du er kun ansvarlig for en formindsket værdi af varerne, der skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastlægge varens art, karakteristika og funktion.

Retur adresse:

Unit 1436
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort
Holland

Artikel 8. Fortrydelsesret for erhvervskunder

8.1. Den foregående artikel om fortrydelsesret gælder tilsvarende for forretningsordrer, bortset fra at:

Forretningskunde skal opløse aftalen med Avison BV inden for 14 dage efter modtagelse af produktet.
Efter modtagelse af retur fra Avison BV refunderes kun købsprisen til Erhvervskunde efter modtagelse af den komplette ordre fra Avison BV, og den fulde købspris refunderes. Kunden bærer dog omkostningerne ved returnering af produkterne .- så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter opløsning af aftalen og modtagelse af returneringer fra Avison BV, vil alle (forskud) betalinger foretaget af Erhvervskunde blive tilbagebetalt .
Artikel 9. Betaling

9.1. Kunden betaler de skyldige beløb til Avison BV i henhold til ordreproceduren og eventuelle betalingsmetoder, der er angivet på webstedet. Avison BV kan frit tilbyde enhver betalingsmetode efter eget valg og kan til enhver tid ændre disse metoder.

Artikel 10. Garanti og overensstemmelse

10.1. Denne artikel gælder kun, hvis klienten er en fysisk person, der ikke handler i hans eller hendes faglige eller kommercielle egenskab. Hvis Avison BV giver en separat garanti på produkterne, gælder dette, uanset ovennævnte, for alle typer klienter.

10.2. Avison BV garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og med de gældende lovbestemmelser og / eller statslige forskrifter, der er gældende fra datoen for indgåelsen aftalen. Hvis specifikt aftalt, garanterer Avison BV også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

10.3. Hvis det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med aftalen, skal Kunden underrette Avison BV inden for en rimelig periode

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers